Политика за приватност

Оваа страница се користи за информирање на посетителите на веб-локацијата во врска со нашите политики за собирање, користење и откривање на лични информации доколку некој одлучи да ја користи нашата Услуга, веб-страницата.

Ако изберете да ја користите нашата Услуга, тогаш се согласувате со собирање и користење на информации во врска со оваа политика.
Личните информации што ги собираме се користат за обезбедување и подобрување на Услугата.
Ние нема да ги користиме или споделуваме вашите информации со никого освен како што е опишано во оваа Политика за приватност.

TOP

X